Therapie mat Musik a kreative Medien

fir grouss a kleng Mënschen, déi op hirem
Wee Begleedung wëllen

fir Familjen, Koppelen, déi e
gemeinsame Wee
wëlle gestalten

fir Gruppen, déi
Weeer wëllen entdecken
Praxis fir integrativ Musiktherapie
Op der Sich nom „gesonde Wee"
Gesond sin - denken - fillen - handelen
sana via
Institut fir gesond a kreativ Liewensweeer

Marianne Wiltgen-Sanavia
7, Bréckewee
L-8561 SCHWEBACH
sana via
Institut fir gesond a kreativ Liewensweeer

Marianne Wiltgen-Sanavia
7, Bréckewee
L-8561 SCHWEBACH
sana via
Institut fir gesond a kreativ Liewensweeer

Marianne Wiltgen-Sanavia
7, Bréckewee
L-8561 SCHWEBACH